Veekindla harukarbi funktsioon

- Mar 29, 2019-

Veekindlaid karpe kasutatakse geograafiliste erinevuste ja erineva ulatuse tõttu ka tööstuses. Seal on peamiselt veekindlad harukarbid, veekindlad instrumendikarbid, veekindlad fotogalvaanilised harukarbid jne. Veekindlaid kaste kasutatakse peamiselt sise- ja välistingimustes kasutatavateks elektri-, side-, tuletõrjerajatisteks, teraseks. Sulatamine, naftakeemia, elektroonika, elektrienergia, raudteed, ehitusplatsid, kaevandused, kaevanduskohad, lennujaamad, hotellid, laevad, suured tehased, rannikuvabrikud, lõppseadmete mahalaadimine, reoveepuhastid. Keskkonnareostuse rajatised jne.