Tööstusliku jaotuskarbi tööpõhimõte

- Nov 18, 2019-

Tööstusliku jaotamise kasti tööpõhimõte

Jaotuskarbis on vaja jaotusseadmete, mõõtevahendite, kaitseseadmete ja abiseadmete kokkupanekut suletud või poolsuletud metallkapis või ekraanil vastavalt elektrijuhtmete paigaldamise nõuetele, et moodustada madalpinge toitejaotusseade. Normaalse töö korral saab vooluringi sisse või välja lülitada käsitsi või automaatse lüliti abil. Rikke või ebahariliku töö korral lülitatakse vooluring või häire välja kaitseseadise abil. Mõõtevahend võib töö ajal kuvada mitmesuguseid parameetreid ja reguleerida ka mõningaid elektrilisi parameetreid, et kutsuda esile normaalsest tööolekust kõrvalekaldumist või sellest märku anda. Tavaliselt kasutatakse erinevates juustes, jaotuses ja alajaamas.

无题目录17917